Monday, 5 November 2012

Objektif Pertandingan Bercerita & Membaca Cerita Bahasa Malaysia

Pertandingan Bercerita & Membaca Cerita Bahasa Malaysia diadakan adalah bertujuan :
 • Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di kalangan murid dengan menggunakan Bahasa Malaysia.
 • Melatih keyakinan dan keberanian murid.
 • Memperkukuhkan Bahasa Malaysia murid.
 •  Mencungkil bakat murid dalam bidang bercerita.
 
Pertandingan dijalankan dengan dua bahagian iaitu:
 • Tahun 1 Dan Tahun 2 : Membaca Cerita Bahasa Malaysia
 • Tahun 3 hingga Tahun 6 : Bercerita Bahasa Malaysia 

Aktiviti Pertandingan Bercerita & Membaca Cerita Bahasa Malaysia 2012


 • Tahun 1 Membaca Cerita
 • Tahun 2 Membaca Cerita

 • Tahun 3 Bercerita
 • Tahun 4 Bercerita
 • Tahun 5 Bercerita
 • Tahun 6 Bercerita
 • Para Hakim